Friday, September 09, 2011

yes say. no say.

ASSALAAMUALAIKUM.... AHLAN WASAHLAN WA MARHABAN BIKUM,,

Dont say HELLO but Say ASSALAMUALAIKUMDont say THANKS but Say JAZAKUMULLAH KHAIRAN KATHIRADont say TC BYE but Say FII AMAN ALLAHDont say GREAT but Say MASYAALLAHDont say OK but Say INSYAALLAHDont say I AM FINE but Say ALHAMDULILLAHDont say WOW but Say SUBHANALLAH

No comments:

Post a Comment