Penafian - Nurmujahidah

Latest

Lifestyle / Personal / Review / Beauty / Cosmetics

Penafian

Semua kandungan yang terdapat dalam blog Nurmujahidah adalah untuk tujuan informasi sahaja. Pemilik blog ini tidak memberi jaminan tentang ketepatan dan kesempurnaan mana-mana informasi di blog ini atau yang ditemui daripada pautan daripada blog ini.

Pemilik blog www.mujadafewa.my tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan informasi dan dengan adanya informasi itu sendiri. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan, kecederaan, atau kerosakan daripada paparan dan penggunaan informasi tersebut.

Terma dan syarat ini mungkin berubah pada bila-bila masa tanpa sebarang notice.

No comments:

Post a Comment